Tarieven

 

Autorijles

Eerste 10 lessen 60 minuten per les  € 395,00
Individueel lesuur 60 minuten € 43,00

                           lesprijs per 50 minuten € 35,-

               

Theorie

Complete theoriecursus op het internet € 69,95
Theorieboek  € 19,95
 Aanvullende cd-rom € 17,95
Theorie les individueel per uur (na overleg) € 10,00
Theorie examen € 35,00


 

Examen tarieven

Praktijkexamen € 195,00
Eigenverklaring € 25,00
Tussentijdse toets € 100,00